GEPON OLT

 • 16 Port Gepon Olt

  16 Port Gepon Olt

  SNA8816T là một hệ thống OLEP GEPON dựa trên chuẩn IEEE802.3ah Gigabit EPON. Nó đi kèm với tối đa 16 cổng GEPON, có thể kết nối tới 1024 GEPON ONU với tỷ lệ 1: 64....

  Hơn
 • Hệ thống 8 Port Gepon OLT

  Hệ thống 8 Port Gepon OLT

  SNA8800TW là một hệ thống OLEP GEPON dựa trên chuẩn IEEE802.3ah Gigabit EPON. Nó đi kèm với 8 cổng GEPON, có thể kết nối tối đa 512 GEPON ONU với tỷ lệ tách sợi 1 inch....

  Hơn
 • Hệ thống 8 cổng Gepon OLT

  Hệ thống 8 cổng Gepon OLT

  SNA880T là một hệ thống OLEP GEPON dựa trên chuẩn IEEE802.3ah Gigabit EPON. Nó đi kèm với 8 cổng GEPON, có thể kết nối tối đa 512 GEPON ONU với tỷ lệ tách sợi 1 inch....

  Hơn
 • Gepon Olt 4 Port Mới

  Gepon Olt 4 Port Mới

  SNA8400TW là một hệ thống OLEP GEPON dựa trên chuẩn IEEE802.3ah Gigabit EPON. Nó đi kèm với 4 cổng GEPON, có thể kết nối tới 256 GEPON ONUs với tỷ lệ phân chia sợi quang 1:...

  Hơn
 • 4 Port Gepon OLT MỚI

  4 Port Gepon OLT MỚI

  SNA8400T là một hệ thống OLEP GEPON dựa trên chuẩn IEEE802.3ah Gigabit EPON. Nó đi kèm với 4 cổng GEPON, có thể kết nối tới 256 GEPON ONUs với tỷ lệ phân chia sợi quang 1:...

  Hơn
 • 2 Cổng GEPON OLT MỚI

  2 Cổng GEPON OLT MỚI

  SNA8222TW OLT có tỷ lệ hiệu suất chi phí rất cao, nó đáp ứng yêu cầu của giao thức IEEE 802.3ah chuẩn và hỗ trợ tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị China Telecom EPON V2.0, V2.1 và V3.0....

  Hơn
 • GEPON OLT 14u

  GEPON OLT 14u

  CHIMA 128 Port GEPON OLT, cung cấp các cổng đường lên 10G, hỗ trợ tỷ lệ sợi quang 1:64, có thể kết nối tới 8192 ONUs từ xa

  Hơn
 • GEPON OLT 16 cổng

  GEPON OLT 16 cổng

  CHIMA 16 Port GEPON OLT, hỗ trợ tỷ lệ sợi quang 1:64, có thể kết nối lên đến 1024 ONUs từ xa.

  Hơn
 • GEPON OLT 12 cổng

  GEPON OLT 12 cổng

  CHIMA 12 Port GEPON OLT, hỗ trợ tỷ lệ sợi quang 1:64, có thể kết nối lên đến 768 ONUs từ xa.

  Hơn
 • EPON OLT 8

  EPON OLT 8

  CHIMA 8 Port GEPON OLT, hỗ trợ tỷ lệ sợi quang 1:64, có thể kết nối tới 512 ONUs từ xa.

  Hơn
 • Cổng GEPON OLT 4

  Cổng GEPON OLT 4

  CHIMA 4 Port GEPON OLT, hỗ trợ tỷ lệ sợi quang 1:64, có thể kết nối tới 256 ONUs từ xa.

  Hơn
 • Cổng GEPON OLT 2

  Cổng GEPON OLT 2

  CHIMA 2 Port GEPON OLT, hỗ trợ tỷ lệ sợi quang 1:64, có thể kết nối tới 128 ONUs từ xa.

  Hơn
Chúng tôi nổi tiếng là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp GEPON OLT hàng đầu tại Trung Quốc về chất lượng sản phẩm và giá thành thấp. Xin vui lòng mua số lượng lớn GEPON OLT giá rẻ và GEt bảng giá từ nhà máy của chúng tôi.